Közép-Európában is hódítanak az OK-s tréningek

Hírek > Hírek

A Közép-Európában 3 ország összefogásával, Magyarország, Szlovákia és Románia stratégiai partnerségével megvalósuló O.K.+ 2007-2014 című Erasmus+ projekt keretében mintegy 1.200 általános és középiskolás diák vett részt OK-s tréningen a 2015/2016. tanévben. A projektet irányító és koordináló OTP Fáy András Alapítvány ilyen módon gazdagítja mindhárom ország társadalmát, pénzügyi, gazdasági kultúráját.

Az Erasmus+ projekt részeként az OTP Fáy András Alapítvány 2015-ben egyrészt új, európai uniós ismereteket feldolgozó és bővítő tréningmodulokat fejlesztett ki az általános és középiskolás diákok számára. A tréningprogram az Európai Unióval kapcsolatos általános, illetve gazdasági ismeretanyagot az OK Oktatási Központ módszertanának megfelelően játékos, inspiratív módon dolgozza fel, ezáltal új megközelítésben ismerkedhetnek meg a diákok az uniós tematikával. A 2*4 órás tréning 2015 őszén - a több hónapos komoly szakmai fejlesztő munka és a próbaoktatások után - nagy sikerrel debütált: a tanév során közel 700 diák vett részt a kétalkalmas foglalkozáson, határainkon innen és túl, összesen 23 iskola közreműködésével.

Szintén az O.K.+ 2007-2014 című projekt keretében készült el az Alapítvány egyes, korábban kidolgozott általános és középiskolás évfolyamos tréningjeinek (az 5-8. és 9-12. évfolyamos pénzügyi, gazdasági tréningeknek) a szlovákiai illetve romániai gazdasági, oktatási környezetre, kultúrkörre adaptált változata, így azok elérhetővé váltak a határon túli magyar diákok számára is. A projekt partnerintézményei, illetve több érdeklődő iskola számára Budapesten, Szlovákiában és Romániában tartottunk adaptált évfolyamos tréningeket: az általános iskola 5. évfolyamától a középiskola 11. évfolyamáig összesen 500 határon túli diákot vontunk be a kiscsoportos oktatásba. A trénercsapat megfordult a szlovákiai Alsóbodokon, a romániai Aradon és Sepsiszentgyörgyön.

Érsekújvárról, Nagymegyerről, Nemesócsáról, Buzitáról, Almágyról és Gútáról is sok-sok lelkes diákot fogadtunk az OK Oktatási Központban.

A diákokon túl a projektbeli partneriskolák - Almágyi Alapiskola és Óvoda, Buzitai Alapiskola, aradi Csiky Gergely Főgimnázium, sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium - érdeklődő pedagógusai is megérezhették az OK-s tréningek hangulatát, ők ugyanis az alapítványi trénerek által vezetett módszertani bemutatókon szereztek saját élményt: a határon túli helyszíneken interaktív, játékos feladatokon keresztül ismerkedtek meg az OK módszertan egyes elemeivel, míg a budapesti OK Oktatási Központban bejárták a ház oktatóhelyiségeit is és az interaktív taneszközöket is kipróbálták.

A tréningeken részt vevő diákok véleményét kérdőívek segítségével vizsgáltuk a tanév során - módjuk volt részletes visszajelzést adni az uniós és az adaptált évfolyamos tréningek tartalmáról, az ismeretek hasznosságáról, a módszertan élményszerűségéről és hatékonyságáról egyaránt. Kiemelten fontos számunkra a pedagógusok véleménye is, emiatt őket mélyinterjú keretében kérdeztük az uniós illetve az adaptált évfolyamos tréningekről. Tapasztalataik, gondolataik a szakmai fejlesztő munkánkhoz nyújtanak hasznos segítséget.

Az eddigi visszajelzések és a nagyszámú érdeklődő alapján elmondhatjuk, hogy az Erasmus+ projekt sikerrel zárta ezt a tanévet. A megvalósítás azonban nem ér véget, az OK-s tréningekre már szeptemberig sem kell várni, ugyanis a Fáy Siker Tábor turnusai alatt további 200 magyarországi középiskolás diák bővítheti EU-s ismereteit.

A 2016/2017. tanévben pedig már nem csak Budapesten, hanem a nemrég átadott nyíregyházi OK Oktatási Központban is várjuk Szlovákiából és Romániából - elsősorban a projektbeli partneriskolákból - a fiatalokat. Annak érdekében, hogy még több ezer határon túli gyereknek segítsünk a pénzügyi tudatosság útjára lépni, a projektidőszak végéig, 2017 augusztusáig több alkalommal is fel fogjuk keresni a tréningjeinkkel a saját iskolájukban a partnerszervezeteink diákjait.

Fontos azonban kiemelni, hogy a közös munka élményét, az új kapcsolatokat, tapasztalatokat nem lehet számokkal kifejezni - célkitűzésünk szerint ezt valahol mélyebben őrzik a diákok, a pedagógusok és a trénereink egyaránt. Innen folytatjuk!


A fenti cikkben foglaltak csak az OTP Fáy András Alapítvány és a stratégiai partnerek véleményét tükrözi, és sem a Nemzeti Iroda (Tempus Közalapítvány), sem az Európai Bizottság nem felelős a cikkben szereplő információk semminemű felhasználásáért.

 

 

Hozzászólások

Még nincsenek hozzászólások ehhez a cikkhez